Bibliográfia, ismertetők

Sorozataink

Sorozaton kívüli kiadványaink

 

A MISKOLCI EGYETEMI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYAI
című sorozat kötetei
(Korábban a Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtára kiadványai)
 1. Uhlmann Aladár: A tudományos tájékoztatás módszertana ; A miskolci Egyetemi Könyvtár tájékoztató katalógusa. Miskolc, 1954. 122 p.
 2. A periodikák; Statisztikai módszer és a könyvtárak. Szerk.: Uhlmann Aladár Miskolc, 1954. 93 p.
 3. Uhlmann Aladár: A könyvtári szignatúrák. Miskolc.1955. 88 p.
 4. Uhlmann Aladár: A kohászati irodalom osztályozása. Miskolc, 1955. 46 p.
 5. Uhlmann Aladár: A bányászati irodalom osztályozása. Miskolc, 1957. 79 p.
 6. Uhlmann A.-Zircz P.-Zsidai J.: Útmutató a kohászati irodalomhoz. Miskolc, 1963. 154 p.
 7. Uhlmann Aladár: A kohászat az egyetemes tizedes osztályozás keretében. Miskolc, 1965. 207 p.
 8. Uhlmann A.-Zircz P.-Zsidai J.: Útmutató a bányászati irodalomhoz. Miskolc, 1964. 199 p.
 9. A Nehézipari Műszaki Egyetem oktatóinak irodalmi munkássága 1949-1964. Szerk.: Zircz Péter, Zsidai József. Miskolc, 1965. 263 p.
 10. B. Nagy Ernő - Zircz Péter: Bevezetés a szakirodalmi alkotómunka technikájába. Miskolc, 1967. 199 p.
 11. Miskolci egyetemi bibliográfia 1.sz. Pótfüzet.Szerk.: Zircz Péter, Zsidai József. Miskolc, 1966. 79 p.
 12. Zsidai József: A tudományos kutatás és a szakirodalmi tevékenység néhány szervezeti és jogi kérdése. Miskolc, 1967. 140 p.
 13. Baktériumok a hidrometallurgiában. /Biometallurgia/. Annotált bibliografia. Összeáll. Nagy Gusztáv. Miskolc, 1971. 70 p.
 14. Könyvtári tudományos ülésszak a Nemzetközi Könyvév alkalmából. 1972. május 9-10. Szerk. Zsidai József. Miskolc, 1972. 125 p.
 15. A Selmeci Műemlékkönyvtár kötetkatalógusa. A miskolci Selmeci Műemlékkönyvtárban lévő, 1850-ig kiadott könyvek kötetkatalógusa. l. köt. 1799-ig. - 2.köt. 1800-1850. Összeáll. Drahos Istvánné, Kiss Árpád, Tarján András. Miskolc, 1973. 177 p.
 16. Uhlmann Aladár - Uhlmann Norbert: A bányászat és a rokon tudományok fogalmai. Segédkönyv az indexeléshez, szakrendi osztályozáshoz, továbbá a szakirodalom kutatásához. Miskolc, 1974. 223 p.
 17. Zsámboki László: A Selmeci Műemlékkönyvtár. Miskolc, 1976. 73 p.
 18. Zsámboki László: Die Schemnitzer Gedenkbibliothek von Miskolc in Ungarn. Miskolc, 1978. 108 p.
 19. Zsidai József: A szakkönyvtári integrácó gyakorlata és elmélete. Bp. -Miskolc, 1979. 102 p.
 20. Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok tôrténetéből. 1. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1982. 228 p.
 21. Egyetemi bibliografia. 1. A selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi munkássága. 1735-1918. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1983. 370 p .
 22. Zsidai József: A könyvtárközi együttműködés elvi alapjai. Bp.-Miskolc, 1984. 107 p.
 23. A műszaki felsőoktatás első könyvtára Magyarországon 1735-1985. Selmecbánya-Sopron-Miskolc. Írták: Hiller István, Zsámboki László, Zsidai József. Miskolc, 1989. 348 p.
 24. Zsámboki László: Szerencse föl! Szerencse le! Kunoss Endre (1911-1844) bányászdalai és a Bányász himnusz eredete. Miskolc, 1995. 98 p.
 25. Könyvtári alapok a Miskolci Egyetem humán képzéséhez. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1995
 26. R. Miskolci Egyetem Levéltára Repertórium 1735-1998. Szerk. Szendi Attila. Miskolc, 1998.
 27. Zsámboki László: Selmecről indultunk. Miskolc, 1999. ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum 326 p.
 28. Heckenast Gusztáv (1922-1999) könyvtára. Összeáll. Tóth Enikő és Espán Edina. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 2000.A BÁNYÁSZAT, KOHÁSZAT ÉS FÖLDTAN KLASSZIKUSAI
sorozatban eddig megjelent kötetek
(Sorozatszerkesztő Zsámboki László)
 1. Rülein von Calw: Bergbüchlein (1500 körül.) Rendszeres és hasznos kiskönyv a bányászatról. Miskolc, Rudabánya, 1987. 90 p.
 2. Kerpely Antal válogatott írásai. Miskolc, 1987. 71 p.
 3. Scopoli, Giovanni Antonio: Crystallographia Hungarica. (Prag, 1776. Gerle). Magyar kristálytan. Szerk., bibliogr. Zsámboki László. Közread. a Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtára és levéltára stb. Miskolc, Rudabánya, 1988. 193 p.
 4. Alliquander Ödön id.: Magyarországi szénbányavállalatok s az ásványszénbányászat 1940-ben. Szerk., utószó Zsámboki László. Közread. a Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtára és levéltára stb. Miskolc, 1989. 64 p.
 5. Lehmann, Johann Christian: Beschreibung eines Bergbohrers. Leipzig, 1750. A bányafúróról. Szerk., utószó Zsámboki László. Közread. a Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtára és levéltára stb. Miskolc, Zalaegerszeg, 1990. 98 p.
 6. Csiba István: Magyarország hegyeiről. Nagyszombat 1714. Szerk., jegyz. Zsámboki László. Közread. a Miskolci Egyetem könyvtára, levéltára stb. Miskolc, Rudabánya, 1991. 198 p.
 7. Péch Antal (1822-1895) kisebb munkái. Szerk., vál. Zsámboki László. Közread. a Miskolci Egyetem könyvtára, levéltára stb. Miskolc, Rudabánya, 1993. 248 p.
 8. Agricola, Georgius: Bermannus avagy beszélgetés az ásványok csodálatos világáról. Szerk., utószó, jegyz. Zsámboki László. Közread. a Miskolci Egyetem könyvtára, levéltára stb. Miskolc, Rudabánya, 1994. 234 p.
 9. Mikulik József: A bánya- és vasipar története Dobsinán. Bp. 1880.Athenaeum. Reprint kiad. Szerk. Zsámboki L. Miskolc-Izsófalva-Rudabánya, 1997.
 10. Nicolaus Poda: A selmeci bányagépekről.Bergmaschinen von Schemnitz 1771.Miskolc, Rudabánya, 2002. 144 p.+ 86 p.KÖZLEMÉNYEK A MAGYARORSZÁGI ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK TÖRTÉNETÉBŐL
Szerk. Zsámboki László
 • Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből.   (Tanulmánykötet.) Szerk. Zsámboki L.    Miskolc, 1982. 227 p.  
 • Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből.   (Tanulmánykötet) Szerk. Zsámboki L.    Miskolc, 1984. 388 p.  
 • Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből.   (Tanulmánykötet) Szerk. Zsámboki L.    Miskolc, 1987. 264 p.  
 • Agricola évszázada   G. Agricola (1494-1555) születésének 500. évfordulója alkalmából tartott ülésszak   előadásai. Szerk. Zsámboki L.    Miskolc, 1994. 134 p.  
 • Tarján Jenő: A vasércbányászat szaknyelvének szókincse Rudabányán. (Bp. 1939.)    Miskolc-Izsófalva, 1995. 83 p. Reprint.  
 • Hungarian mining. A short history of Hungarian mining...   Ed. L. Zsámboki. Miskolc, 1995. 200 p.  
 • A mecseki feketekőszén kutatása és bányaföldtana.   Szerk. Némedi Varga Zoltán. Miskolc, 1995. 472 p.  
 • Münnich Adolf: A felsőmagyarországi bányapolgárság története.   (Igló, 1895) Miskolc-Izsófalva, 1997. 127 p.  
 • Péch Antal (1822-1895) és kora. Bányászat és kohászat a 19.sz. második felében.   Szerk. Zsámboki L. Miskolc-Rudabánya, 1997. 258 p.  
 • Kovács F. Lajos: Körmöcbányától Telkibányáig. A Selmec-Körmöci Érchegység és a Szepes-Gömöri Érchegység bányászati-kohászati emlékeinek topográfiája (1972). Szerk. és sajtó alá rend. Zsámboki L. Miskolc-Rudabánya, 2000. 351 p. 15 térk.mell.  
 • Benke István: Telkibánya bányászatának története. Miskolc-Rudabánya, 2001. 172 p.  
 • Balogh Béla - Oszóczki Kálmán: Bányászat és pénzverés a Gutin alatt. Nagybánya és környékének bányászata, ércfeldolgozása és pénzverése 1700 előtt. Szerk. és lektorálta Zsámboki László. Miskolc-Rudabánya, 2001.166 245 p.p.  
 • Érckutatások Magyarországon a 20. században. Szerk.:Szakáll Sándor és Morvai Gusztáv Miskolc-Rudabánya, 2002.  SOROZATON KÍVÜLI KIADVÁNYAINK
 • Selmectől Miskolcig 1735-1985. A magyarországi műszaki felsőoktatás megindulásának 250. évfordulójára. (Írta: Tar Sándor VIII. fejezet, Zsámboki László I-VII. fejezet.) Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1985. 297, [4] p.
 • Engleitner, Johann: Die Schleifsteinbruch Manipulation... Waidhofen, 1806. A köszörűkő bányászata és készítése... Hrsg., Textausg. und Nachwort von László Zsámboki. Miskolc, Waidhofen, 1990. Interpress ny. 42, [1] p.
 • Pattantyús-Ábrahám Imre (1891-1956) Emlékkönyv születésének 100. évfordulójára. Szerk. Terplán Zénó. Miskolc, 1991.
 • Dr.h.c.Dr.Alliquander Ödön (1914-1990) emlékére. Összeáll. Szepesi József. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1991.
 • Szilas A. Pál (1921-1991) emlékére. Összeáll. Mating Béla. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1992.
 • Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület évszázados fennállásának emlékkönyve. 1892-1992. Szerk. Zsámboki László. Közread. OMBKE.Miskolc, 1992. ME. 199 p.
 • Mining and metallurgy of the Carpathian basin in the 20th century. Proceed. of the symp. held 25-26 Aug. 1994 at Miskolc and Baia Mare.Miskolc-Baia Mare, 1994. ME. 470 p.
 • Magyar bányamérnökök 1876-1999. Összeáll. Szendi Attila. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1999. 322 p.
 • A mi nótáink Sopron 1931. Reprint kiad. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 2001.ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum. 120 p.
 • Emlékkönyv az akadémiai képzés megszületésének évfordulóján Selmecbánya, 1762. Szerk. Zsámboki László. Miskolc-Kosice, 2002. 311 p.
 • Zsámboki László: Selmeci ezüst, körmöci arany. Válogatott tanulmányok a szerző születésének 70. évfordulója tiszteletére. Rudabánya-Miskolc, 2005.
 • Egyenes gerinccel. Forradalmárok a Dudujka-völgyben 1956. Szerk. Szendi Attila. Miskolc, 2006.