Állandó kiállítások1. Selmectől Miskolcig 1735–1985

Az Egyetemtörténeti Gyűjteménynek négy állandó kiállítása van.

Az 1986-ban nyílt Selmectől Miskolcig 1735–1985 c. kiállítás egyetemünk történetét mutatja be fényképek és dokumentumok segítségével. Itt kapott helyet a Selmebányáról készült panorámakép is a selmeci bányaművek makettjeivel.


2. Selmeci Műemlékkönyvtár

1974-ben nyitották meg a nagyközönség számára a Selmeci Műemlékkönyvtárat, amely egyetemünk ősének, a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémiának (Főiskolának) a csaknem hiánytalanul megmaradt könyvtári állományát tartalmazza az 1735 és 1918 közötti időszakból. A mintegy 45 ezres állomány háromnegyed része könyvtárunkban, egynegyed része pedig a másik utódintézmény, a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem (korábban Erdészeti és Faipari Egyetem) könyvtárában található.

A Selmeci Műemlékkönyvtár mint Európa legelső és egyetlen 18. századi alapítású, épségben és szinte hiánytalanul fönnmaradt műszaki-természettudományos szakkönyvtára, muzeális védettséget élvez. Ez a fokozott védelem és gondoskodás nyilvánult meg az egyetemi könyvtár új épületének tervezésénél és építésénél is (1969): korszerű állományvédelmi elveknek megfelelő, különálló múzeumtermet alakítottak ki a gyűjtemény részére. Ebben a 132 négyzetméter alapterületű, külső behatásoktól elszigetelt, légkondicionált teremben tekinthető meg a gyűjtemény közel hét és fél ezer egysége, olyan szisztematikus fölállításban, ahogyan az a selmeci akadémián volt 1862-ben. A 18. század végén világhírűvé vált selmeci bányász- és kohászképzést ez a hasonlóan kiváló szakirodalmi alapokat nyújtó könyvtári gyűjtemény segítette.

További információk itt vagy kattintson a képre!

Digitalizált művek a műemlékkönytár gyűjteményéből


3. A selmeci ásványgyűjtemény kincsei

A 2005-ben nyílt A selmeci ásványgyűjtemény kincsei c. kiállítás a selmeci akadémia 4000 tételből álló ásványgyűjteményének a legféltettebb darabjaiból áll. Az itt kiállított példányok mind a 17–19. században még virágkorukat élő, az egykori történelmi Magyarország legendás bányahelyeiről (Verespatak, Aranyosbánya, Kapnikbánya, Selmecbánya, Körmöcbánya stb.) származó ásványritkaságok.

 

4. Alma Mater – Universitas 275 éve

2009 szeptemberében az egyetem főépületének aulájában nyílt meg az Alma Mater – Universitas 275 éve című állandó kiállítás, amelynek egyedi tervezésű üvegvitrinjeiben az 1735-ben alapított bányászati tanintézet első tankönyvei, valamint a Kárpát-medence ásványainak különleges darabjai tekinthetők meg. Az aula bejárattal szemközti falán pedig két óriás tablón az egyetem 275 éves történetének képekkel gazdagon illusztrált összefoglalóját, illetve a 275. tanév karainak és tanszékeinek jegyzékét láthatják az érdeklődők.